Η τραπεζαρία – εκεί όπου συμβαίνει η Ζωή!

Ανεξάρτητα από τις κατά τόπους διαφορές, σε όλες τις κουλτούρες του κόσμου, αλλά και
των αιώνων, ο συμβολισμός του χώρου που μοιραζόμαστε το φαγητό μας παρέμεινε ο
ίδιος: είναι το σημείο που τρεφόμαστε, που συγκεντρωνόμαστε, που γιορτάζουμε τις
σημαντικές στιγμές της ζωής μας, που μοιραζόμαστε ιστορίες και εμπειρίες, που
δημιουργούμε μνήμες και οικοδομούμε κατανόηση και επικοινωνία. Και είναι, ακόμα, το
σημείο που συνδέεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, μέσα στο σπίτι μας, με την
ευθυμία· τη γιορτή, την εγκαρδιότητα, τη φιλικότητα.
Πλέον, λόγω της πανδημίας και της μεταφοράς αρκετών δραστηριοτήτων μας εντός του
σπιτιού, το τραπέζι της τραπεζαρίας, είτε αυτό είναι το επίσημο είτε το καθημερινό της
κουζίνας μας, προσέλαβε κι άλλους ρόλους: για αρκετούς είναι το γραφείο εργασίας, εκεί
όπου δουλεύουν και επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους, για άλλους, τους μαθητές
και τους φοιτητές, ο χώρος μαθήματος και μελέτης, για πολλές οικογένειες, ο χώρος
παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης.
Με άλλα λόγια, ο συμβολισμός του χώρου της οικογενειακής εστίασης, θα μπορούσε
σήμερα, πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να συνοψιστεί στη μικρή αλλά σπουδαία
φράση: εκεί όπου συμβαίνει η Ζωή!
Πολύ περισσότερο, που τα τελευταία αρκετά χρόνια ακόμη και ο επίσημος χώρος της
«καλής» τραπεζαρίας δεν αποτελεί ένα αποκομμένο, απαγορευμένο για καθημερινή χρήση,
άβατο αλλά, πολύ συχνά, το ζωντανό κύτταρο του σπιτιού, σε φυσική οπτική συνέχεια με το
χώρο της κουζίνας.
Τη χρονιά που μας πέρασε, η δύσκολη πραγματικότητα της πανδημίας μας υπενθύμισε με
ένταση την αξία της ζωής και των δεσμών ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και τους
αγαπημένους μας. Τη νέα χρονιά, λοιπόν, που μόλις ξεκίνησε, αξίζει να κάνουμε μια
προσπάθεια παραπάνω και, συνειδητοποιώντας την αξία και ιερότητα του χρόνου που τα
μέλη μιας οικογένειας μοιράζονται γύρω από το τραπέζι, να βάλουμε έναν νέο στόχο: Να
κάνουμε συνήθεια το μάζεμα των μελών της οικογένειάς μας, κάθε μέρα, και γιατί όχι; – μια
στο τόσο να στρώνουμε το καλό μας τραπεζομάντηλο, να σερβίρουμε στο καλό μας
σερβίτσιο και να δίνουμε αξία στις στιγμές μας, με χαμόγελο και ευγνωμοσύνη στη Ζωή!