Παροχές

  • Δωρεάν μεταφορά και συναρμολόγηση σε όλες τις πόλεις όπου η επιχείρηση διατηρεί φυσικά καταστήματα, καθώς και στις γεωγραφικές περιφέρειες αυτών. Ελάχιστη χρέωση για την υπόλοιπη Ελλάδα. (Για τα έξοδα μεταφοράς στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό επικοινωνήστε μαζί μας.)
  • Δωρεάν επιλογή υφασμάτων.
  • Χρηματοδότηση έως και 60 μήνες.
  • Έως 24 άτοκες δόσεις  μέσω πιστωτικής κάρτας.
  • Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη για όλα τα προϊόντα της εταιρείας.

KOUROS_LOGO