Επιστροφές Προϊόντων

Επιστροφές Προϊόντων

Δικαίωμα επιστροφής

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ένα προϊόν το οποίο έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. To ως άνω δικαίωμα οφείλει ο καταναλωτής να το ασκήσει κατ’αποκλειστικής προθεσμίας των 72 ωρών από την παραλαβή τους μετά γνωστοποίησης της πρόθεσης του αυτής στην εταιρεία. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται εγγράφως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας. Οι επιστροφές αυτές θα γίνονται δεκτές εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών κατόπιν συμφωνίας αμφοτέρων των μερών και πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε με πλήρη και άθικτη συσκευασία μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος που επιλέξατε (π.χ. Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ.). Προκειμένου να αποφευχθεί και η δική σας ταλαιπωρία, παρακαλούμε όπως ελέγχετε κατά την παράδοση των προϊόντων την κατάστασή τους, τη συσκευασία τους, καθώς και το είδος τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων που είναι ελαττωματικά ή διαφορετικά από εκείνα που παραγγείλατε, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την άμεση αντικατάστασή τους χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνεστε με τα μεταφορικά έξοδα ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας.

Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση ειδικών παραγγελιών με προϊόντα που είναι σαφώς εξατομικευμένα. Ειδική παραγγελία νοείται η παραγγελία στην οποία ο αγοραστής θα παρεκκλίνει από την προτεινόμενη ή/και ήδη υπάρχουσα του ηλεκτρονικού καταστήματος και τα στοιχεία της συνίστανται στην εξατομίκευση του είδους π.χ. μη ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν στο εργοστάσιο σε συγκεκριμένες διαστάσεις, ύφανση, χρώμα και διατίθενται κατ’αποκλειστικότητα κατόπιν παραγγελίας του αγοραστή.

Εάν ο αγοραστής έχει προβεί σε ειδική παραγγελία και παρόλα αυτά εξακολουθεί να εμμένει στην επιστροφή της μετά την παραλαβή της για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο τελευταίος πέραν της επιβάρυνσης των επιστρεφόμενων ειδών στην εταιρεία μας, θα έχει και τις εξής χρεώσεις: για τις ως άνω παραγγελίες το τέλος ακύρωσης διαμορφώνεται ως εξής: 15% της αξίας της παραγγελίας για προϊόντα έως 500,00 ευρώ και 20% για προϊόντα άνω των 500,00 ευρώ.

 

Οδηγίες

 

Πριν από κάθε επιστροφή οφείλετε να αποστείλετε εγγράφως στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση customerservice@istikbalkouros.gr  την υπαναχώρηση της σύμβασης είτε λόγω αλλαγής γνώμης είτε λόγω αλλαγής κάποιου προϊόντος σε αντικατάσταση και για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο τηλέφωνο: 2510-622848.

Αναφορικά με τα προϊόντα που διατίθενται στον ιστότοπο της www.istikbalkouros.gr  για τη διαδικασία επιστροφής τους (επιστροφή ελαττωματικών ή λανθασμένων προϊόντων, υπαναχώρηση και ακύρωση της παραγγελίας από τον αγοραστή), αυτή γίνεται αποκλειστικά από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο της Istikbalkouros σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες και σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται από ή σε φυσικά καταστήματα πώλησης.